Škole i Univerziteti

Dvojezično odeljenje

U okviru dvojezičnog odeljenja srpski srednjoškolci rade po nastavnom planu i programu na srpskom i francuskom jeziku, pripremljenim od strane  Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Gimnazija „Svetozar Marković“ Niš

Les sections bilingues du lycée Markovic ont été inaugurées en septembre 2009.

Gimnazija Pirot

Dvojezično odeljenje u Pirotu je svečano otvoreno 1. oktobra 2012. u prisustvu ambasadora Francuske u Beogradu, gospodina Fransoa Gzavije Denioa.