Prezentacija

Prezentacija

Pod nadležnošću ambasadora Služba za saradnju i kulturno delovanje (le Service de Coopération et d’Action Culturelle (S.C.A.C.)) je zadužena za saradnju između Francuske i Srbije.

Oblasti saradnje i delovanja :

  • Prirodne nauke
  • Tehnologija
  • Obrazovanje
  • Kultura

SCAC razvija i primenjuje (sprovodi u delo) godišnji program saradnje koji ima za cilj razvijanje francuskog uticaja(cilja) u Srbiji i stvaranje rezmena i veza između ovih dveju zemalja.

Sredstva koja se koriste u tu svrhu :

  • Stipendije
  • Organizacija francuskih stručnih misija
  • Poziv srskih zvaničnika
  • Realizacija kulturnih i naučnih manifestacija
  • Organizacija simpozijuma i seminara
  • Osnivanje lokalnih univerzitetskih kurseva