Frankofona univerzitetska usavršavanja

Master 2 : Oblasti evropskih studija

  • partnerstvo između Univerziteta u Nansi i Pravni fakultet u Beogradu

Upis 2013-2014

Od 23. septembra 2013 do 25. oktobra 2013

Za više informacija: http://www.institutfrancais.rs/srp/06c.html