Prezentacija

Želite da studirate u Francuskoj ?

Da li ste maturirali? Da li se upisujute na fakultet?

Uslovi da bi se upisale studije u Francuskoj koji se odnose na :

 • veoma dobro znanje francuskog jezika

 • srpska maturska diploma

 • indeks Univerziteta u matičnoj zemlji

 • formulari za upis koji su dostupni na sajtu francuskog Ministarstva obrazovanja u decembru tekuće godine, koje budući studenti treba pažljivo da popune i predaju najkasnije do 31. januara naredne godine Odeljenju za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske u Srbiji, poštujući sva dodatna uputstva

 • polaganje ispita iz znanja francuskog jezika koji prethodi upisu na neki od francuskih fakulteta (TCF), koji organizuje Odeljenje za kulturnu saradnju i delatnost Francuske Ambasade u Srbiji, a koji se održava svake godine februara meseca

Želite da upisete Master studije ?

Da bi ste upisali studije u Francuskoj :

 • veoma dobro znanje francuskog jezika
 • kontakt sa odabranim Fakultetom i slanje formulara
 • odgovor od Fakulteta sa svim uputstvima u vezi sa upisom

Formulari obuhvataju :

 • pismo motivacije na francuskom jeziku
 • curriculum vitae (CV) na francuskom jeziku
 • zvanični prevod poslednje stečene diplome
 • zvanični prevod svih položenih ispita u Srbiji
 • izvod iz matične knjige na francuskom

Za sve informaciju u vezi sa studijama u Francuskoj, kontaktirajte : sandra.elezovic@institutfrancais.rs.