Kursevi francuskog jezika

Cenovnik

 Cenovnik / Cena po sezoni

Plaćanje odjednom

Plaćanje na mesečnom nivou

 Kurs za odrasle  7 300 dinara  8 000 dinara (2 x 4 000 dinara)
 Kurs konverzacije  5 100 dinara  5 600 dinara (2 x 2 800 dinara)
 Kurs za osnovce  7 300 dinara  8 000 dinara (4 x 2 000 dinara)
 Kurs za decu  7 300 dinara  8 000 dinara (4 x 2 000 dinara)
 Radionice za decu  4 800 dinara  5 400 dinara (4 x 1 350 dinara)
 Individualni čas (1 sat)  1 800 dinara