Kursevi

Upis

  • 5 redovne sezone od kojih svaka traje 2 meseca
  • letnja sezona intenzivnog kursa

Upis

Trajanje kursa

Sezona 1 : septembar-oktobar 2016. od 01. do 10. septembra 2016. od 12. septembra do 29. oktobra 2016.
Sezona 2 : novembar-decembar 2016. od 24. do 28. oktobra 2016. od 07. novembra do 24. decembra 2016.
Sezona 3 : januar-februar 2017. od 09. do 13. januara 2017. od 16. januara do 4. marta 2017.
Sezona 4 : mart-april 2017. od 27. februara do 03. marta 2017. od 13. marta do 29. aprila 2017.
Sezona 5 : maj-jun 2017. od 24. do 28. aprila 2017. od 08. maja do 24. juna 2017.
Letnja sezona intenzivnog kursa : jul 2017. od 19. juna 2017. od 03. do 14. jula 2017.