Diploma DELF/DALF

Uslovi upisa i cenovnik

Troškovi upisa :

Diplome DELF / DALF Troškovi upisa

DELF A1 – Početni korisnik

Uvodni početni nivo (oko 60 sati nastave)

5 000 dinara

DELF A2 – Početni korisnik

Osnovni nivo (150-200 sati nastave)

5 000 dinara

DELF B1 – Napredni korisnik

Prag znanja (oko 400 sati nastave)

7 000 dinara

DELF B2 – Napredni korisnik

Napredni nivo (600-800 sati nastave)

9 000 dinara

DALF C1 – Samostalni kandidat

Kompetencija efektivne operativnosti

11 000 dinara

DALF C2 – Samostalni kandidat

Vladanje jezikom

13 000 dinara
DELF u ŠKOLSKIM USTANOVAMA Troškovi upisa
DELF A1 2 500 dinara
DELF A2 2 500 dinara
DELF B1 3 500 dinara
DELF B2 4 500 dinara