Diploma DELF/DALF

Kalendar ispitnih rokova DELF – DALF 2017/2018

Sezona Diploma Datum polaganja Datum upisa
Novembar

ODRASLI

Delf A1, A2, B1, B2 i Dalf C1, C2

(pimeni i usmeni deo)

04. i 05.11.2017.

09.10 – 13.10.2017.

Niš

Decembar

UČENICI (osnovnih i srednjih škola)

Delf A1, A2, B1 i B2

02. i 03.12.2017.

06.11 – 10.11.2017.

Niš

Mart

UČENICI (osnovnih i srednjih škola)

Delf A1, A2, B1 i B2

00.03.2018.

00.02 – 00.02.2018.

Niš

April

DELF u ŠKOLSKIM USTANOVAMA *

Delf A1, A2, B1 i B2

00.04.2018.

00.02 – 00.02.2018.

Niš

Maj

ODRASLI

Delf A1, A2, B1, B2 i Dalf C1, C2

00.05.2018.

00.05 – 00.05.2018.

Niš

DELF U ŠKOLSKIM USTANOVAMA 

Ova vrsta diplome se stiče u školskim ustanovama. Da bi ste se priključili ovom programu, profesor francuskog jezika i direktor zainteresovane ustanove treba da uspostave kontakt sa Francuskim Institutom u Srbiji. Informacije: Katarina Ivković, tel: (011) 302 36 31, mail : katarina.ivkovic@institutfrancais.rs