Campus France

Kancelarija Campus France

Campus France je :

 • francuska agencija čiji je zadatak da promoviše visoko školstvo u Francuskoj
 • da pomaže studentima svih nacionalnosti i svih društvenih slojeva da ostvare svoje profesionalne ili istraživaške planove

Za više informacija: http://www.serbie.campusfrance.org (na srpskom) i http://www.campusfrance.org (na francuskom)

Espace CampusFrance Belgrade :

Šta ?

Kancelarija Vam pruža informacije o :

 • visokom školstvu u Francuskoj

 • francusko-srpskim diplomama u Srbiji

 • upisnim procedurama posebno za prvi ciklus studija

 • studentskom životu u Francuskoj i mogućnostima za smeštaj

 • finansiranju studija i stipendijama koje dodeljuju razne ustanove

 • mogućnostima za stažiranje ili rad u Francuskoj

Za koga ?

 • obaveštava i informiše studente
 • obaveštava i informiše mlade profesionalce

Prioritet kancelarije CampusFrance :

 • promoviše kompletnu francusku ponudu vezanu za visoko školstvo u Francuskoj uz oslanjanje na programe Agencije Campus France

Aktivnosti kancelarije Campus France :

 • učestvuje na različitim studentskim sajmovima
 • pruža stalne informacije uz prethodno zakazivanje dva puta nedeljno gde zainteresovani mogu da dobiju sva neophodna obaveštenja u vezi sa njihovim studijskim planovima

Kontakt : sandra.elezovic@institutfrancais.rs iz kancelarije CampusFrance.

Utorkom i četvrtkom od 13h do 16h u Francuskom institutu u Beogradu, za sastanke.

Espace Campus France Nis

 • u medijateci u Francuskom institutu u Nišu – kontakt : ifs.nis@institutfrancais.rs

 • slobodna konsultacija i uzimanja dokumenata i brošura o studijama u Francuskoj