Stipendije

Ostale stipendije

Stipendije Erasmus Mundus :

 • trajanje : 2 godine
 • dodeljenje od strane evropske komisije
 • oblast : javno zdravlje
 • internet sajt : www.europubhealth.org

Stipendije za studije teologije :

Stipendije za izuzetne talente Eiffel :

Stipendije za izuzetne talente oslanjajući se na medicinski program « Charcot » :

 • nastavak studija na programu Medicinski fakultet
 • namenjen : doktorsko-univerzitetskim predavačima/istraživačima
 • kontakt osoba : Vesna Adamović : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Stipendije za razmenu studenata i profesora Frankofone univerzitetske agencije :

Stipendije za izuzetne talente Eiffel – doktoranti :

 • kao nastavak programa „Stipendija za izuzetne talente“
 • omogućava stranim doktorantima (koji teže radu u komentorstvu) da provedu godinu dana u Francuskoj
 • namenjen doktorantima visokog nivoa (2-3 godine)
 • internet sajt : www.egide.asso.fr

Plaćene obuke u Francuskoj :

 • trajanje : od 1 do 3 godine
 • oblast : za specijalizovane lekare ili one koji su u toku specijalizacije
 • kontakt osoba : Vesna Adamović : vesna.adamovic@institutfrancais.rs