Stipendije

Za više informacija, možete pogledati i…

  • stupiti u kontakt sa bivšim stipendistima francuske Vlade i za dobijanje njihovih saveta kontaktirajte : Udruženje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema (ADEF) : www.adef.rs