Stipendije

Program univerzitetskih stipendija

Svake godine Ambasada Francuske u Srbiji obnavlja svoj program stipendija za srpske studente koji žele da nastave školovanje za nivo master 2 ili doktorat u Francuskoj.

Ciljevi :

 • popularizovanje mobilnosti srpskih studenata
 • da se promoviše saradnja između Francuske i Srbije

Stipendije :

 • oko dvadeset stipendija se dodeljuju svake godine
 • koje će pokriti troškove školarine života u Francuskoj, kao i socijalnog osiguranja

Stipendije za Master II :

 • stipendija u trajanju : 10 meseci

Stipendije za Doktorat :

 • stipendija omogućava da se naizmenično boravi u Srbiji i u Francuskoj u periodu od 3 uzastopne godine
 • 6 meseci godišnje u Francuskoj i 6 meseci godišnje u Srbiji, što je 18 meseci stipendije ukupno
 • u skladu sa konvencijom o komentorstvu između univerziteta u Srbiji i odabranog univerziteta u Francuskoj
 • studenti koji budu izabrani imaće status „stipendiste Francuske Vlade”

Izbor kandidata :

 • 1 razgovor
 • 1 dosije o kandidaturi

Kriterijumi izbora kandidata :

 1. kvalitet univerzitetskog dosijea : uspeh tokom studiranja kandidata,ocene dobijene tokom školovanja, mišljenje profesora…
 2. usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje Francuskog instituta u Srbiji.Francuska ambasada daje prioritet :
 • kandidaturama iz oblasti nauke i tehnike
 • kandidaturama koje se uklapaju u projekte međuinstitucionalne saradnje koje već postoje ili su u začetku (saradnja među univerzitetima, naučnim laboratorijama, opštinama itd…)

3. kvalitet projekta nastavka studija ili profesionalnog usavršavanja : razmatraće se motivisanost kandidata, usklađenost njegove kandidature sa profesionalnim ciljevima…

4. znanje francuskog jezika : traži se dobro vladanje francuskim jezikom. U slučaju da članovi žirija nisu uvereni u zadovoljavajući nivo znanja kandidata, mogu od njega zahtevati da polaže test iz jezika i tako mu predlože rešenje za usavršavanje jezika pre polaska u Francusku. Ipak, mogu se izuzeti studenti koji nameravaju da u Francuskoj nastave studije koje su organizovane kao dvojezične, francusko-engleske, ili koje su na engleskom jeziku.

Pažnja :

 • u slučaju suočavanja sa podjednako kvalitetnim kandidaturama, prednost će biti data studentima koji nisu nikada imali mogućnost da duže borave u inostranstvu
 • komisija je jedina koja odlučuje o dodeli stipendija