Arl

Gradovi Nis i Arl saradjuju od 2007 godine u domenu očuvanja kulturnog nasleđa, tačnije očuvanja arheološkog nalazišta Medijana.

Brojna su dešavanja sve do danas:

  • 2008

Aleksandra Mirić je dobila stipendiju za master studije i stažirala je u Arlu 6 meseci, u službi kulturnog nasleđa; a danas koristi stipendiju sututorstva.

  • 2009

Opština Medijana se učlanila u Alijansu evropskih gradova kulture (Alliance de Villes Européennes de Culture (AVEC)) i zahvaljujući pokroviteljstvu grada Arl i projektu saradnje gradova Arla i Niša-Medijane je dobila finansijsku podršku od Ministarstva za spoljne poslove u okviru tendera „decentralizovana saradnja“.

  • 2010

Amandine Leopold, koordinatorka mreže AVEC je učestvovala u okruglom stolu „pravci i uslovi međunarodne saradnje grada Niša u domenu kulture“.

Univezitet Provence-Aix-Marseille je organizovao studijsko putovanje za 10 francuskih studenata na master „Vrednovanje kulturnog nasleđa“ . Studenti su imali priliku da rade na jednom od najbitnijih mesta kulturnog nasleđa Niša: tvrđava.

Delegacija iz Arla je došla u Beograd i Niš-Medijanu.

  • 2013

Alijansa evropskih kulturnih gradova (AVEC) sastaće se u Nišu aprila meseca.